Formació per a la pràctica de la Sexologia


A qui va dirigida aquesta formació ?

A estudiants en general, de diversos ambits i evidentment per a profesionals. Dirigit especialment a Diplomats i LLicenciats dels àmbits sanitaris, educatius i socials.

L'Institut Supeior d'Estudis Sexològics omple un espai formatiu en Sexualitat, en especial per a estudiants de psicologia, medicina i infermeria, educadors socials, pedagogs, psicopedagogs entre altres, atès que no existeix una Facultat específica de formació per a futurs Sexòlegs.
ISES desitja ser una referència per a estudiants i professionals de la Sexologia